Tulla Culture Center

We are open with safety measures in place.

Opening Hours: Mon. to Fri. 09:00 – 17:00, Sat. 11:00 – 15:00

“Tulla Visual Art LAB
– Program edukativ joformal mbi Praktikat e Artit Bashkëkohor ”

Tulla Visual Art LAB është një program edukativ jo-formal mbi praktikat e Artit Bashkëkohor, ku pjesëmarrësit do të hulumtojnë mbi video artin, instalacionin, artin publik, punën kuratoriale dhe praktikat tjera të Artit Bashkëkohor. Ky program është i formësuar për studentë, artistë dhe profesionistë të rinj që veprojnë në fushat e Artit pamor bashkëkohor.

Become a Member and Get Exclusive Offers!

Members get access to exclusive exhibits, concerts and presentations.