Tulla Culture Center

Your alternative space.

Opening Hours: Mon. to Fri. 12:00 – 20:00, Sat. 14:00 – 20:00

Ferma Urbane për Fëmijë

Thirrje për pjesëmarrje në kursin veror për fëmijë.
Afati i aplikimit 3 deri më 10 Qershor 2023

Boarding Pass +
– Thirrje për aplikim

Thirrje për pjesëmarrje në rezidencën artistike të projektit,
Boarding Pass Plus  – The East Side of the Stage,
Boarding Pass Plus – Ana Lindore e Skenës

TullanoiseLAB II
– Call for applications

Tulla – Culture Center for a duration of one week will become a residence and workshop for Intermedia Performance production.

This program is aimed at students, performers and young professionals operating in theater, performance, visual art, light, stage and sound design.

SCUB – Some Call Us Balkans

Some Call Us Balkans includes a series of activities resulting in the co-creation of a mobile forum, opening spaces of enconter and imagination that transgress borders and nationalisms.

Tulla Cultural Center participates in the cultural cooperation project Some Call Us Balkans (SCUB) (2021-2023), co-funded by Creative Europe with partners ICSE & Co., ZK/U Berlin, Termokiss, DKC Incel / Unsa Geto, SocioPatch, Biennale of Western Balkans, Tulla Cultural Center, Tacka Komunikacije and the Ground Tour Project. 

Tulla Urban Farming
– Thirrje për aplikim –

Paramendojeni gjelbërimin e qytetit, krijimin e fermave nëpër çdo tarracë apo hapësirë urbane të qytetit. Ndërtesat shëndrohen në organizma të gjallë të cilët prodhojnë ushqim të shëndetshëm për banorët.

Nëse të duket interesante dhe do të mësosh si të kultivosh bimë
në hapësirën tënde urbane, apliko këtu,
për të marrë pjesë në modulin e dytë:

Tulla Urban Farming
– Thirrje për aplikim –

Paramendojeni gjelbërimin e qytetit, krijimin e fermave nëpër çdo tarracë apo hapësirë urbane të qytetit. Ndërtesat shëndrohen në organizma të gjallë të cilët prodhojnë ushqim të shëndetshëm për banorët.

Nëse të duket interesante dhe do të mësosh si të kultivosh bimë në hapësirën tënde urbane, apliko këtu:

“A-ja është për AMBIENTIN”

Flaki lodrat që e ndotin ambientin!
Për një ambient të gjelbër!
Fëmijët dhe adoleshentët janë të ftuar t’i sjellin në Tulla – Culture Center, lodrat të cilat e ndotin ambientin (makinat, kamionët, helikopterët etj.).

Prej datës 22.11 deri më 04.12.2021, Galeria e Qendrës Tulla do të jetë e hapur për fëmijët, që ta ilustrojnë të ardhmen e gjelbër, si dhe për t’i dorëzuar lodrat e tyre me të cilat do të krijohet skulptura “A-ja është për Ambientin”. Kjo vepër do të jetë instalacion permanent në Tulla – Culture Center.

Orari: E hënë – e premte: 09:00 – 17:00,
E shtunë: 11:00 – 15:00

A-ja është për Ambientin mbështetet nga ABI Bank.

“Tulla Visual Art LAB
– Program edukativ joformal mbi Praktikat e Artit Bashkëkohor ”

Tulla Visual Art LAB është një program edukativ jo-formal mbi praktikat e Artit Bashkëkohor, ku pjesëmarrësit do të hulumtojnë mbi video artin, instalacionin, artin publik, punën kuratoriale dhe praktikat tjera të Artit Bashkëkohor. Ky program është i formësuar për studentë, artistë dhe profesionistë të rinj që veprojnë në fushat e Artit pamor bashkëkohor.

Become a Member
of our community

Members get discount access to exclusive exhibits,
concerts and presentations.