ONUFRI - dhe artistë tjerë mesjetarë shqiptarë - është botimi më i ri i autorit Shyqri Nimani.

(Botim i dytë i plotësuar)

Një hulumtim i thellë mbi trashëgiminë artistike shqiptare nga periudha bizantine. Prijatar i varganit të gjatë të krijuesve të talentuar shqiptarë është Piktor Onufri, i cili është pasuar nga piktorë të tjerë gjatë shekujve vijues: Nikolla (i biri i Onufrit), Onufër Qiprioti, David Selenicasi, Kostandin Shpataraku, Kostandin e Athanas Zografi, Joan Athanasi, Joan Katro-Çetiri, Kostandin Jeromonaku, Mihal Anagnosti.

___________

ONUFRI - and other medieval Albanian painters.
Shyqri Nimani

(2nd updated edition)

A sumptuous survey on the Albanian artistic heritage from the Byzantine period. The greatest of the long line of talented Albanian artists is the painter Onufri, who was followed by other painters during the following centuries: Nikolla (son of Onufri), Onufër Cyprioti, David Selenicasi, Kostandin Shpataraku, Kostandin and Athanas Zografi, Joan Athanasi, Joan Katro-Çetiri, Kostandin Jeromonak, Mihal Anagnosti.


ONUFRI - and other medieval albanian artists

Shyqri Nimani


Hardcover, 29 x 30 cm, 0.57 kg, 128 pages

ISBN 978-9951-431-15-6 Edition: Albanian 2022

ONUFRI - dhe artistë tjerë mesjetarë shqiptarë - Shyqri Nimani

  • Brand: Ars Albanica
  • Product Code: Book
  • Availability: In Stock
  • ALL 2,500.00